Iedereen heeft wel eens van de term hoogbegaafdheid gehoord, maar we hebben gemerkt dat mensen er makkelijk over denken. De gedachte bij hoogbegaafdheid is simpelweg gewoon, iemand die geluk heeft want diegene is heel slim. Echter is het helemaal niet zo simpel als dat iedereen denkt.  Bij hoogbegaafdheid komen heel wat complicaties kijken en wij proberen deze voor je op papier te zetten in dit blog.

Kinderen en opgroeien met hoogbegaafdheid.

Hoogbegaafdheid is iets wat als snel geconstateerd kan worden, namelijk als kinderen naar school gaan. Dit natuurlijk omdat uit de lessen blijkt dat het kind een grotere voorsprong heeft op zijn of haar leeftijdsgenootjes. Op het eerste gezicht is dit natuurlijk iets fijns en iets goeds want iedereen wil natuurlijk een super slim kind omdat de kans op succes later dan aanzienlijk lijkt. Wat er alleen nog wel eens wordt vergeten is dat omdat het kind dus een voorsprong heeft op zijn leeftijdsgenootjes hij of zij dus ook moeite heeft met aansluiting vinden bij leeftijdsgenootjes. Omdat het kind simpelweg al verder is in de ontwikkeling dan de andere kinderen van dezelfde leeftijd. Dit kan ervoor zorgen dat het kind niet met kinderen van zijn of haar leeftijd om gaat. En omdat de oudere kinderen niet met een jonger kind om willen gaan bestaat de kans dus dat het kind op zich zelf raakt en weinig tot geen vrienden maakt en zich dus anders gaat voelen dan de rest. De eerder genoemde voorsprong wordt zo dus meer een achterstand.

Snel de anders stempel

Omdat een persoon die hoogbegaafd is sneller denkt en ook anders denkt dan anderen personen die niet hoogbegaafd zijn worden deze personen al snel weggezet als vreemd of anders. Dat is natuurlijk nooit fijn als dat gebeurt en zeker niet door iets waar je zelf geen invloed op hebt. Hoogbegaafden voelen zich snel onbegrepen dit komt dan met name veel voor in situaties met minder gelijkgestemden dus mensen die niet hoogbegaafd zijn. De persoon die hoogbegaafd is irriteert zich er aan dat de mensen die minder slim zijn hem of haar niet begrijpen. En andersom voelen de minder begaafde mensen zich dom omdat ze de persoon niet begrijpen en wordt deze persoon dus weg gezet als anders. Dit is natuurlijk niet leuk en kan ook voor wrijving zorgen in gesprekken. En uiteindelijk kan het de hoogbegaafde persoon gaan belemmeren in zijn ontwikkeling en dan met name op het vlak van contact met bijvoorbeeld leeftijdsgenoten en vrienden.

Wil je nou meer informatie over hoogbegaafdheid of hoe je er mee om moet gaan? Kijk dan even op de website van Gifted People