Heb je wel eens gehoord van een WMO consulent (of indicatiesteller WMO)? Wellicht is het handig om te weten wat dit soort personen voor je kunnen betekenen voor jou of een bekende die al op een wat oudere leeftijd zit.

WMO

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet staat voor het streven naar ouderen zo lang mogelijk thuis laten wonen en waar nodig, maatschappelijke hulp aanbieden. In eerste instantie wordt er wel geacht dat de aanvrager van WMO-voorzieningen zo zelfstandig mogelijk zorgt voor hem / haarzelf, bijvoorbeeld met behulp van mantelzorg. Pas als dit soort hulp niet meer genoeg kan betekenen voor de aanvrager, kan er een beroep gedaan worden op de maatvoorziening. De hulp die wordt aangeboden, kan heel erg uiteen lopen, zoals bijvoorbeeld het regelen van persoonlijk vervoer, huishoudelijke hulp om mantelzorgers te ontlasten, dagbestedingen of iets simpels als het (gedeeltelijk) vergoeden van een traplift.

WMO-consulent

Wanneer er een WMO-voorziening wordt aangevraagd, is het de taak van een WMO-consulent om naar de zaak te kijken om zo te beslissen wat de aanvrager voor eventuele hulp nodig heeft en wat voor hulp er aangeboden kan worden. Dit soort consulenten werken namens de gemeente of voor instanties zoals Stimulansz en zijn vanaf het begin tot het einde betrokken met de aanvragen.

Zo inventariseren zij de aanvragen en meldingen die binnenkomen, vanuit daaruit zullen zij onderzoek doen en afhankelijk van de aanvraag en het onderzoek worden er intakes gehouden met de cliënten. Na dit gesprek zal er gekeken worden wat de cliënt zijn of haar omgeving eventueel kan betekenen en er zullen ook gesprekken gevoerd worden met de juiste hulpdiensten zoals zorgaanbieders en eventuele  leveranciers. Hieruit zal een beoordeling voortkomen en wanneer hier akkoord mee wordt gegaan, is het tijd om een offerte aan te vragen. De laatste stap is om een rapportage op te stellen van de aanvraag.