Arbeidsconflicten komen nu eenmaal voor en dat is voor iedereen heel vervelend. Een arbeidsconflict kan voorkomen tussen zowel werkgever en werknemer, als tussen werknemer en werknemer. Een conflict is uiteraard heel vervelend, maar het is nog veel vervelender als dat probleem niet- of niet goed wordt opgelost. Kleine irritaties en conflicten groeien als een sneeuwbal van een berg tot grotere- en grotere conflicten. Het is dus enorm belangrijk om deze conflicten goed en snel op te lossen. Daarom is er een zogenaamde arbeidsmediator, een externe partij wiens werk het is om conflicten op te lossen.

Mediators

Een mediator klinkt voor veel mensen als een vrij extreme oplossing, ze vinden dan dat als ze toegeven dat het probleem heel groot is. Dat hoeft niet zo te zijn, een arbeidsmediator kan al helpen bij kleinere conflicten. Het is namelijk enorm belangrijk dat ook die kleinere zaken goed worden opgelost, want als deze conflicten niet worden opgelost kunnen ze later weer boven water komen. Het is dus voor beide partijen goed om problemen snel en goed op te lossen. Dat is de specialiteit van De Arbeidsmediator.

De Arbeidsmediator

De arbeidsmediator is een mediator bedrijf dat zich specialiseert in het oplossen van arbeidsconflicten. De missie van De Arbeidsmediator is het direct toegang bieden tot hoogwaardige en betaalbare mediation in de eigen regio. De Arbeidsmediator vindt dat ieder conflict opgelost kan worden en dat ieder bedrijf met gemak een mediator zou moeten kunnen inschakelen. Wij werken niet met een ingewikkeld systeem van pakketten, maar maatwerk, want iedere situatie is anders. Daarnaast wordt er niet alleen gekeken naar oplossingen voor het conflict, er wordt juist aandacht besteed. Dat is namelijk de onderliggende reden die tot het conflict leidt. Elkaar begrijpen kan is vrijwel altijd al een deel van de oplossing. Het is om deze redenen, maatwerk en een persoonlijke behandeling die snel en betaalbaar geleverd wordt, dat De Arbeidsmediator de beste optie is voor ieder bedrijfsconflict.